arrow left icon Terug naar homepage

Masterclasses en webinars

Bewust bekwaam!

Lighthouse Software organiseert jaar­lijks master­classes en webinars over de bekos­tiging van de medisch-speciali­stische revali­datie (MSR) of geri­atri­sche revali­datie­zorg (GRZ). Het doel is de kennis over het bekostig­ings­systeem in zijn algemeen­heid en de speci­fieke regels voor de revali­datie­zorg te optimaliseren.

masterclass
Masterclass Bewust Bekwaam voor de MSR

Voor financiële en admini­stra­tieve professionals

De master­class is bedoeld voor medewerkers van revali­datie-instel­lingen, ZBC’s en zieken­huizen met een revalidatie afdeling. Zoals control­lers, zorg­managers, DBC-verant­woordelijken en mede­werkers finan­ciële administratie. Tijdens de masterclass gaan we dieper in op o.a. de bekos­tigings- en finan­cierings­regels, kost­prijzen en producten, de registratie­regels en meer algemeen hoe het geld in de gezond­heids­zorg wordt verdeeld.

  • Datum: 10 oktober 2024
  • Kosten: € 575,- per deelnemer

masterclass
Masterclass Bewust Bekwaam voor de GRZ

Voor financiële en admini­stra­tieve professionals

De masterclass "Bewust Bekwaam" voor de geria­trische revali­datiezorg (GRZ) behandelt de DBC-systematiek van de GRZ, de finan­ciering, tarieven en de registratie van behan­deltijd. De master­class heeft tot doel de kennis van finan­ciële en admini­stratieve profes­sionals van VVT-instellingen over het bekostig­ings­systeem te optima­liseren, zodat ze de finan­ciële prikkels kunnen begrijpen en de kwaliteit van behan­delingen kunnen waarborgen.

  • Datum: Nog niet gepland
  • Kosten: € 575,- per deelnemer

webinar
Webinar bekostiging MSR voor revalidatie­artsen

Tijdens het webinar 'Bewust bekwaam' nemen we u in één avond mee langs de be­lang­rijkste ingre­diënten van het bekos­tigings­systeem voor de medisch specia­lis­tische reva­li­datie. Ook de de speci­fieke regels over wat u moet doen en regi­steren en waarom komen aan bod. We sluiten de avond af met een aantal prak­tische casussen. Voor deelname aan deze avond ontvangt u accreditatiepunten.

  • Datum: 19 september 2024
  • Kosten: € 250,- per deelnemer
Contact

Welke data mogen wij voor u inzichtelijk maken?

Wilt u eens kennismaken of een demonstratie van onze software?
Neem dan contact op of plan een gesprek in.

Adres

Tupolevlaan 73

1119 PA Schiphol-Rijk

Route plannen

Bedrijf

Kvk: 88272990

Btw: NL864561271B01

LinkedIn

Gesprek met Lighthouse aanvragen

We komen graag graag bij u langs voor een vrij­blij­vende kennis­ma­king en een demon­stra­tie

Gebruik het onderstaande formulier of mail naar info@lighthouse-software.nl

Voornaam ingevuld
Voer uw naam in s.v.p.
Achternaam ingevuld
Voer uw achternaam in
Organisatie ingevuld
Voer de naam van uw organisatie/bedrijf in s.v.p.
Laat dit veld leeg
e-mailadres goed ingevuld
Voer een geldig e-mailadres in s.v.p.
telefoonnummer goed ingevuld
Voer een 10-cijferig telefoonnummer in s.v.p.

Akkoord met verwerking persoons­gegevens is vereist

Controleer of alle velden juist zijn ingevuld