arrow left icon Terug naar homepage

Masterclasses en webinars

Bewust bekwaam!

Lighthouse Software organiseert jaar­lijks master­classes en webinars over de bekos­tiging van de medisch-speciali­stische revali­datie (MSR) of geri­atri­sche revali­datie­zorg (GRZ). Het doel is de kennis over het bekostig­ings­systeem in zijn algemeen­heid en de speci­fieke regels voor de revali­datie­zorg te optimaliseren.

masterclass
Masterclass Bewust Bekwaam voor de MSR

Voor financiële en admini­stra­tieve professionals

De master­class is bedoeld voor medewerkers van revali­datie-instel­lingen, ZBC’s en zieken­huizen met een revalidatie afdeling. Zoals control­lers, zorg­managers, DBC-verant­woordelijken en mede­werkers finan­ciële administratie. Tijdens de masterclass gaan we dieper in op o.a. de bekos­tigings- en finan­cierings­regels, kost­prijzen en producten, de registratie­regels en meer algemeen hoe het geld in de gezond­heids­zorg wordt verdeeld.

  • Datum: 1 februari 2024
  • Kosten: € 550,- per deelnemer

masterclass
Masterclass Bewust Bekwaam voor de GRZ

Voor financiële en admini­stra­tieve professionals

De masterclass "Bewust Bekwaam" voor de geria­trische revali­datiezorg (GRZ) behandelt de DBC-systematiek van de GRZ, de finan­ciering, tarieven en de registratie van behan­deltijd. De master­class heeft tot doel de kennis van finan­ciële en admini­stratieve profes­sionals van VVT-instellingen over het bekostig­ings­systeem te optima­liseren, zodat ze de finan­ciële prikkels kunnen begrijpen en de kwaliteit van behan­delingen kunnen waarborgen.

  • Datum: 19 januari 2024
  • Kosten: € 550,- per deelnemer

klantendag
Lighthouse QuestManager klantenmiddag

Op 16 november 2023 organiseren wij een klantenmiddag waarvoor we u graag uitnodigen. Op deze middag zullen wij u een inkijk geven in de organisatie Lighthouse Software, staan we graag stil bij de visie en strategie en onze plannen voor de toekomst met ons product QuestManager. Daarnaast komt een interessante spreker uit het werkveld aan het woord en maken we er een informatieve en vooral interessante middag van.

  • Datum: 16 november 2023
  • Kosten: Gratis

webinar
Webinar bekostiging MSR voor revalidatie­artsen

Tijdens het webinar 'Bewust bekwaam' nemen we u in één avond mee langs de be­lang­rijkste ingre­diënten van het bekos­tigings­systeem voor de medisch specia­lis­tische reva­li­datie. Ook de de speci­fieke regels over wat u moet doen en regi­steren en waarom komen aan bod. We sluiten de avond af met een aantal prak­tische casussen. Voor deelname aan deze avond ontvangt u accreditatiepunten.

  • Datum: 25 januari 2024
  • Kosten: € 250,- per deelnemer
Contact

Welke data mogen wij voor u inzichtelijk maken?

Wilt u eens kennismaken of een demonstratie van onze software?
Neem dan contact op of plan een gesprek in.

Adres

Tupolevlaan 73

1119 PA Schiphol-Rijk

Route plannen

Bedrijf

Kvk: 88272990

Btw: NL864561271B01

LinkedIn

Gesprek met Lighthouse aanvragen

We komen graag graag bij u langs voor een vrij­blij­vende kennis­ma­king en een demon­stra­tie

Gebruik het onderstaande formulier of mail naar info@lighthouse-software.nl

Voornaam ingevuld
Voer uw naam in s.v.p.
Achternaam ingevuld
Voer uw achternaam in
Organisatie ingevuld
Voer de naam van uw organisatie/bedrijf in s.v.p.
Laat dit veld leeg
e-mailadres goed ingevuld
Voer een geldig e-mailadres in s.v.p.
telefoonnummer goed ingevuld
Voer een 10-cijferig telefoonnummer in s.v.p.

Akkoord met verwerking persoons­gegevens is vereist

Controleer of alle velden juist zijn ingevuld