arrow left icon Terug naar homepage

Lighthouse SyntheZis

Efficiënt diagnose-, kwaliteits- en effectmetingen binnen de zorg uitvoeren doe je met SyntheZis. Gebouwd om de patiënten en zorgverleners op een makkelijke manier gegevens in te laten voeren, op te laten slaan, te ontsluiten en te gebruiken in de keten.

Als Ketenzorg Informatiesysteem (KIS) legt SyntheZis gegevens rondom een client vast. Dit kunnen bijvoorbeeld klinimetriegegevens zijn, invulformulieren die leiden tot een advies of andere toepassingen.

Zorginstellingen kunnen met SyntheZis maatwerk formulieren toevoegen en per client beschikbaar stellen, of gebruik maken van de bibliotheek met reeds aanwezige formulieren. Daarnaast kunnen zij op gebruiksvriendelijke manier een breed scala aan meetinstrumenten inzetten voor voor diagnose-, kwaliteits- en effectmetingen.

afbeelding met screenshot 2 SyntheZis op mac scherm

SyntheZis voor professionals

 • Beschikbaar voor de hele keten. Van zieken­huis, revali­datie­centrum, ver­pleeg­huis tot eerste lijn
 • Discipline-afhankelijke moge­lijk­heden. Bijvoor­beeld een fysio­thera­peut binnen het­zelfde formu­lier andere vragen in te laten in­vullen dan een ergo­therapeut
 • Mogelijkheid om formu­lieren ano­niem in te vullen (bijv. voor Beslis­hulp Beroerte Thuis)

SyntheZis voor cliënten

 • Cliënt logt in op eigen omge­ving en beheert toegang tot eigen gegevens
 • Cliënt is eigenaar van het dossier en kan altijd al zijn eigen ge­gevens inzien
 • Cliënt kan op elk gewenst apparaat inloggen en heeft dankzij de SaaS omgeving altijd de nieuwste versie
afbeelding met screenshot SyntheZis op mac scherm

Voordelen van SyntheZis

 • Platformonafhankelijk
  Volledig functioneel op tablet, desktop PC of laptop
 • Uitgebreide workflow
  Processturing, afhanke­lijk­heden binnen formu­lieren en meer
 • Mogelijkheden voor norm­tabellen
  O.a. voor kwaliteits­metingen, risico­profilering of prestatie­verbetering
 • Uitgebreide berekeningen
  Bereken direct scores zoals Barthel Index, totalen, gemid­delden en meer
 • Gegevens anoniem en op instel­lings­niveau
  Bij­voor­beeld specifiek voor verzeke­raar, onder­zoeker of als maat­schap­pelijke verant­woording
 • Uitgebreide rapportage­mogelijkheden
  Met o.a. gestan­daari­seerde formulieren
 • Informatieverwerking op geaggregeerd niveau mogelijk
  T.b.v. het identi­fi­ceren van trends en patronen

Nieuwsgierig geworden naar onze software-oplossingen of expertise? Wilt u meer weten over SyntheZis of een demonstratie? Vraag een vrijblijvend gesprek aan. Wij laten u graag zien wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Contact

Welke data mogen wij voor u inzichtelijk maken?

Wilt u eens kennismaken of een demonstratie van onze software?
Neem dan contact op of plan een gesprek in.

Adres

Tupolevlaan 73

1119 PA Schiphol-Rijk

Route plannen

Bedrijf

Kvk: 88272990

Btw: NL864561271B01

LinkedIn

Stuur een bericht

Hallo, mijn naam is
Voer uw naam in s.v.p.
en ik ben op zoek naar
en ik ben op zoek naar
Kies een optie s.v.p.
om inzicht te krijgen in
Geef een bericht mee s.v.p.
Je mag contact opnemen via
Voer een geldig e-mailadres in s.v.p.
of telefonisch via
Voer een 10-cijferig telefoonnummer in s.v.p.
Laat dit veld leeg
Akkoord met verwerking persoons­gegevens is vereist
Controleer of alle velden juist zijn ingevuld

Gesprek met Lighthouse aanvragen

We komen graag graag bij u langs voor een vrij­blij­vende kennis­ma­king en een demon­stra­tie

Gebruik het onderstaande formulier of mail naar info@lighthouse-software.nl

Voornaam ingevuld
Voer uw naam in s.v.p.
Achternaam ingevuld
Voer uw achternaam in
Organisatie ingevuld
Voer de naam van uw organisatie/bedrijf in s.v.p.
Laat dit veld leeg
e-mailadres goed ingevuld
Voer een geldig e-mailadres in s.v.p.
telefoonnummer goed ingevuld
Voer een 10-cijferig telefoonnummer in s.v.p.

Akkoord met verwerking persoons­gegevens is vereist

Controleer of alle velden juist zijn ingevuld