arrow left icon Terug naar overzicht

Masterclass:
Bewust bekwaam!

Bewust of onbewust onbekwaam? Zorg dat je bewust bekwaam wordt!

De Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) is een vreemde eend in de bijt van de VVT-zorg, omdat het zo’n andere tak van sport is dan de rest van de zorg die door de VVT-instelling wordt geleverd. Dat begint al met de wet die aan de zorgvorm ten grondslag ligt, namelijk de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor revalidatiezorg, in plaats van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor de overige zorg. Dit betekent dat niet zorgkantoren, maar zorgverzekeraars de afspraken met de instellingen maken over de productie en prijzen. En dan is ook nog de financieringsvorm anders dan de zorg die vanuit de Wlz wordt geleverd; GRZ wordt namelijk afgerekend door middel van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) en valt wat bekostigingsregels betreft onder de regels van de medisch specialistische zorg.

Masterclass over de bekostigingsregels van de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

Hoe zit die DBC systematiek van de GRZ nou precies in elkaar en hoe verhoudt deze zich tot de rest van de zorg die wordt geleverd? We ontvangen regelmatig vragen over de registratie van directe en indirecte behandeltijd - ook wanneer groepsbehandelingen worden gegeven. Over hoe de tarieven tot stand komen en of de verzekeraars hier nog een afslag op mogen toepassen. En of een patiënt verwezen mag worden van de GRZ naar de Medisch Specialistische Revalidatie (MSR), of dat beide behandelvormen tegelijkertijd plaats mogen vinden.

Want is het wel zo duidelijk;

 • Wat de bekostigingsregels voor de medisch specialistische zorg met geriatrische revalidatiezorg te maken hebben, terwijl de GRZ een hele eigen DBC systematiek heeft?
 • Waarom er toch activiteiten geregistreerd moeten worden, ook al telt het niet mee in de DBC?
 • Of er twee DBC’s geopend mogen zijn in verschillende instellingen voor dezelfde patiënt?
 • Of GRZ ambulant gegeven mag worden en hoe de registratie dan werkt?
 • Of een patiënt via beeldcontact behandeld mag worden en dus behandeltijd mag worden geschreven?
 • Wat het verschil is tussen een zorgtraject en subtraject?
 • Hoe reistijd geregistreerd moet worden?
 • Wat de relatie tussen de kostprijzen en de max-tarieven is en hoe dit staat in relatie tot afspraken met verzekeraars?

Fris uw kennis daarom op met behulp van de masterclass Bewust of onbewust onbekwaam? Zorg dat je bewust bekwaam wordt!

Beoordeeld met een 8,7

De masterclass over de bekostiging van de Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) is inmiddels al meer dan 20 keer gegeven en drukbezocht door o.a. DBC-consulenten, applicatiebeheerders, business controllers, projectmanagers, zorgmanagers, MT-leden en revalidatieartsen. Zij beoordeelden deze masterclass gemiddeld met een 8,7!

Deze masterclass is ook al meer dan 10 keer incompany gegeven. Daarbij sluiten, naast financiële medewerkers ook vaak secretaresses, planners, verpleegkundigen en behandelaars aan.

Een quote van één van de deelnemers (fysiotherapeut):

Nu snap ik eindelijk hoe dit rare systeem werkt en kan ik, waar inhoudelijk mogelijk, mijn financiële steentje bijdragen

Inhoud Masterclass

In de masterclass Bewust of onbewust onbekwaam? Zorg dat je bewust bekwaam wordt! worden de regels op een interactieve, duidelijke manier uitgelegd en door middel van casussen toegepast op verschillende situaties.

De Masterclass kan optioneel worden aangevuld met eigen ingebrachte casussen.

De masterclass bestaat uit de volgende onderdelen:

Kader en context

 • Wat is het speelveld, welke partijen spelen hierin een rol, hoe lopen de geldstromen?
 • In welke context bevindt de GRZ zich tussen de andere zorg en behandelvromen die de VVT-instelling biedt zoals ELV, GZSP, wijkverpleging en langdurige zorg?
 • Hoe loopt contractering van de GRZ?

Bekostiging en financiering

 • Bekostigingsregels van de GRZ
 • Registratieregels van de GRZ
 • Producten (DBC’s) GRZ

Declareren

 • Kostprijzen en tarieven
 • Wanneer mag wat gedeclareerd worden?

Toepassing regels

 • Bespreken van specifieke casussen en ingebrachte vragen

Wat weet u na deze masterclass?

Het doel van de masterclass is uw kennis over het bekostigingssysteem in zijn algemeenheid en de specifieke regels voor de geriatrische revalidatiezorg te optimaliseren. Hiervoor krijgt u een aantal presentaties voorgeschoteld. Met onderwerpen zoals hoe het geld voor de gezondheidszorg verdeeld wordt, de bekostigings- en financieringsregels, de registratieregels, producten, kostprijzen en tarieven. Aan de hand van casussen wordt het geleerde direct in de praktijk gebracht.

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor financiële en administratieve professionals van VVT-instellingen die met GRZ te maken hebben. Denk hierbij aan controllers, zorgmanagers, DBC-verantwoordelijke, medewerkers financiële administratie. Maar ook voor professionals die zijn betrokken bij de behandeling, zoals specialisten ouderengeneeskunde, paramedici en (team)managers.

Deze masterclass geeft professionals een flinke dosis inzicht, zodat ze financiële prikkels beter kunnen inschatten en deze geen invloed hebben op de kwaliteit en inhoud van de behandeling. Daardoor zijn specialisten ouderengeneeskunde en managers beter in staat de behandelteams aan te sturen zodat de patiënt de beste zorg, op de beste plek krijgt.

Foto Laura
Laura van Steenveldt
Foto Luc
Luc te Boekhorst

Sprekers

De masterclass wordt gegeven door Laura van Steenveldt en Luc te Boekhorst. Laura is sturing- en financieringsspecialist in de (medisch specialistische / geriatrische) revalidatie. Luc is DBC-specialist in de (medisch specialistische / geriatrische) revalidatie.

Beide hebben jarenlange ervaring in het ontwikkelen, analyseren en toepassen van de diverse bekostigings- en financieringssystematieken in de (revalidatie)zorg.

Datum, locatie en kosten

 • Datum: Nog niet gepland
 • Duur: 09:30 – 16:30 uur (pauze 12:30-13:00)
 • Locatie: Utrecht
 • Kosten: € 575,- per deelnemer (ex btw)
* De masterclass gaat door bij een minimum van 10 deelnemers

Er is voor de GRZ masterclass nog geen datum gepland. Mocht u interesse hebben om aan deze masterclass deel te nemen kunt u onderstaand formulier invullen. Wij brengen u dan op de hoogte als er een datum bekend is.

Ook als incompany mogelijk!

Bij voldoende deelnemers bestaat de mogelijkheid de masterclass incompany te organiseren. Mocht u hier belangstelling voor hebben dan kunt u contact opnemen met:

Inschrijven masterclass

Deelnemen aan de Masterclass Bewust Bekwaam voor de GRZ? Gebruik het onderstaande formulier om u in te schrijven.

Voornaam ingevuld
Voer uw naam in s.v.p.
Achternaam ingevuld
Voer uw achternaam in s.v.p.
Laat dit veld leeg
functie ingevuld
Organisatie ingevuld
Voer de naam van uw organisatie/bedrijf in s.v.p.
e-mailadres goed ingevuld
Voer een geldig e-mailadres in s.v.p.
Voer minimaal 10 tekens in s.v.p.

Inschrijven

Kies een van bovenstaande opties

Voorwaarden

Akkoord met onderstaande voorwaarden is vereist
De via dit formulier verzonden gegevens worden alleen door Lighthouse Software en Laura van Steenveldt gebruikt om te informeren over de masterclass en mogelijke andere cursussen die door Lighthouse Software en/of Laura van Steenveldt worden aangeboden.
Controleer of alle velden juist zijn ingevuld

Gesprek met Lighthouse aanvragen

We komen graag graag bij u langs voor een vrij­blij­vende kennis­ma­king en een demon­stra­tie

Gebruik het onderstaande formulier of mail naar info@lighthouse-software.nl

Voornaam ingevuld
Voer uw naam in s.v.p.
Achternaam ingevuld
Voer uw achternaam in
Organisatie ingevuld
Voer de naam van uw organisatie/bedrijf in s.v.p.
Laat dit veld leeg
e-mailadres goed ingevuld
Voer een geldig e-mailadres in s.v.p.
telefoonnummer goed ingevuld
Voer een 10-cijferig telefoonnummer in s.v.p.

Akkoord met verwerking persoons­gegevens is vereist

Controleer of alle velden juist zijn ingevuld