arrow left icon Terug naar overzicht

Masterclass:
Bewust bekwaam!

Bewust of onbewust onbekwaam? Zorg dat je bewust bekwaam wordt!

Afgelopen jaren is er door zowel de NZa als de verzekeraars steeds meer aandacht voor juist declaratiegedrag. Er zijn (hoge) boetes opgelegd bij ziekenhuizen en revalidatiecentra, terwijl zeker niet in alle gevallen sprake was van bewust verkeerd declaratiegedrag. Ook nu nog zijn er (revalidatie) instellingen die grote bedragen aan zorgverzekeraars moeten terugbetalen en instellingen die door de NZa zijn gewezen op mogelijk verkeerd declaratiegedrag. Wat gaat hier mis? Wordt er bewust verkeerd gedeclareerd of ligt het aan de ingewikkelde en onduidelijke bekostigingsregels?

Masterclass over de bekostigingsregels van de medisch specialistische revalidatie

We ontvangen regelmatig vragen over wanneer behandeltijd geregistreerd moet worden, of er een (herhaal) polikliniekbezoek moet plaatsvinden, of een patiënt verwezen kan worden van de GRZ naar de MSR en of de physician assistant mag declareren. Mag verpleging ook therapietijd registreren en wat heeft dat voor een invloed op de kostprijs van een verpleegdag?

Want is het wel zo duidelijk;

 • Wat de bekostigingsregels voor de ziekenhuizen met revalidatie te maken hebben, terwijl de revalidatie toch hele andere DBC’s heeft?
 • Wanneer artstijd geregistreerd mag worden en hoe vaak een revalidatiearts de patiënt in het hele traject moet zien om te kunnen declareren?
 • Hoe de activiteiten van een andere poortspecialist toch mee kunnen tellen in het bepalen van de MSR DBC?
 • Waarom er toch activiteiten geregistreerd moeten worden, ook al telt het niet mee in de DBC?
 • Of er twee DBC’s geopend mogen zijn in verschillende instellingen voor dezelfde patiënt?
 • Of een patiënt via beeldcontact behandeld mag worden en dus behandeltijd mag worden geschreven?
 • Wat het verschil is tussen een zorgtraject en subtraject?
 • Wat de relatie tussen de kostprijzen en de max-tarieven is en hoe dit staat in relatie tot afspraken met verzekeraars?
 • Hoe reistijd geregistreerd moet worden?
 • Hoe behandelprogramma’s passen in de bekostiging?
 • Wat de eisen t.a.v. de registratie van de nieuwe Patiëntengroepen per 2022 zijn?

Fris uw kennis daarom (weer) op met behulp van de masterclass Bewust of onbewust onbekwaam? Zorg dat je bewust bekwaam wordt!

Beoordeeld met een 8,7

De masterclass is inmiddels al meer dan 20 keer gegeven en drukbezocht door o.a. DBC-consulenten, applicatiebeheerders, business controllers, projectmanagers, zorgmanagers en MT-leden. Zij beoordeelden deze masterclass gemiddeld met een 8,7!

De masterclass is ook al bijna 10 keer incompany gegeven. Waarbij naast financiële medewerkers ook secretaresses, planners, verpleegkundigen en behandelaars aanwezig waren.

Een quote van één van de deelnemers (fysiotherapeut):

Nu snap ik eindelijk hoe dit rare systeem werkt en kan ik, waar inhoudelijk mogelijk, mijn financiële steentje bijdragen

Inhoud Masterclass

In de masterclass Bewust of onbewust onbekwaam? Zorg dat je bewust bekwaam wordt! worden de regels op een interactieve, duidelijke manier uitgelegd en door middel van casussen toegepast op verschillende situaties.

De Masterclass kan optioneel worden aangevuld met eigen ingebrachte casussen.

De masterclass bestaat uit de volgende onderdelen:

Algemeen

 • Kader en bekostigingssystematiek medisch specialistische zorg
 • Verschil bekostiging (regels NZa) en financiering (DBC’s)
 • Totstandkoming kostprijzen (en belang van registreren) en tarieven
 • Ontwikkeling bekostigingssystematiek: toekomstvisie NZa

Bekostiging MSR

 • Bekostigingsregels specifiek voor MSR
 • Registratieregels specifiek voor MSR
 • Producten (DBC’s) MSR.

Toepassing regels

 • Bespreken van specifieke casussen
 • Verantwoord declareren

Wat weet u na deze masterclass?

Het doel van de masterclass is uw kennis over het bekostigingssysteem in zijn algemeenheid en de specifieke regels voor de medisch specialistische revalidatie te optimaliseren. Hiervoor krijgt u een aantal presentaties voorgeschoteld. Met onderwerken zoals hoe het geld voor de gezondheidszorg verdeeld wordt, de bekostigings- en financieringsregels, kostprijzen en producten en de registratieregels. Aan de hand van casussen wordt het geleerde direct in de praktijk gebracht.

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor financiële en administratieve professionals van revalidatie instellingen, ZBC’s en ziekenhuizen met een revalidatie afdeling. Denk hierbij aan controllers, zorgmanagers, DBC-verantwoordelijke, medewerkers financiële administratie.

Foto Laura
Laura van Steenveldt
Foto Luc
Luc te Boekhorst

Sprekers

De masterclass wordt gegeven door Laura van Steenveldt en Luc te Boekhorst. Laura is sturing- en financieringsspecialist in de (medisch specialistische) revalidatie. Luc is DBC-specialist in de (medisch specialistische) revalidatie.

Beide hebben jarenlange ervaring in het ontwikkelen, analyseren en toepassen van de diverse bekostigings- en financieringssystematieken in de (revalidatie)zorg.

Datum, locatie en kosten

 • Datum: 10 oktober 2024
 • Duur: 09:30 – 16:30 uur
 • Locatie: Utrecht
 • Kosten: € 575,- per deelnemer (ex btw)
* De masterclass gaat door bij een minimum van 10 deelnemers

Ook als incompany mogelijk!

Bij voldoende deelnemers bestaat de mogelijkheid de masterclass incompany te organiseren. Mocht u hier belangstelling voor hebben dan kunt u contact opnemen met:

Inschrijven

Deelnemen aan de Masterclass Bewust Bekwaam voor de MSR? Gebruik het onderstaande formulier om u in te schrijven.

Voornaam ingevuld
Voer uw naam in s.v.p.
Achternaam ingevuld
Voer uw achternaam in s.v.p.
Laat dit veld leeg
functie ingevuld
Organisatie ingevuld
Voer de naam van uw organisatie/bedrijf in s.v.p.
e-mailadres goed ingevuld
Voer een geldig e-mailadres in s.v.p.
Voer minimaal 1 teken in s.v.p.

Inschrijven

Kies een van bovenstaande opties

Voorwaarden

Akkoord met onderstaande voorwaarden is vereist
De via dit formulier verzonden gegevens worden alleen door Lighthouse Software en Laura van Steenveldt gebruikt om te informeren over de masterclass en mogelijke andere cursussen die door Lighthouse Software en/of Laura van Steenveldt worden aangeboden.
Controleer of alle velden juist zijn ingevuld

Gesprek met Lighthouse aanvragen

We komen graag graag bij u langs voor een vrij­blij­vende kennis­ma­king en een demon­stra­tie

Gebruik het onderstaande formulier of mail naar info@lighthouse-software.nl

Voornaam ingevuld
Voer uw naam in s.v.p.
Achternaam ingevuld
Voer uw achternaam in
Organisatie ingevuld
Voer de naam van uw organisatie/bedrijf in s.v.p.
Laat dit veld leeg
e-mailadres goed ingevuld
Voer een geldig e-mailadres in s.v.p.
telefoonnummer goed ingevuld
Voer een 10-cijferig telefoonnummer in s.v.p.

Akkoord met verwerking persoons­gegevens is vereist

Controleer of alle velden juist zijn ingevuld